Chính sách vận chuyển

15-10-2016
17:22

Sau khi quý khách đã đặt hàng thành công, đội ngũ Chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ tiến
hành xác minh đơn hàng, đồng thời gửi cập nhật sớm nhất đến quý khách qua email. Đồng thời
đã nhận thanh toán của khách hàng
Sau khi quá trình xác minh thành công, đơn hàng sẽ được giao đến quý khách trong thời gian
sớm nhất
Lưu ý: Chúng tôi freeship cho nhưng đơn hàng có giá trị từ 1 triệu

Bình luận